Synfel

Synfel kan bero på flera olika orsaker. De vanligaste synfelen – närsynthet, översynthet och astigmatism beror på att ögat har ett byggnadsfel. Men nedsatt syn kan även bero på yttre påverkan, sjukdomar eller åldersförändringar. 

Läs mer om våra vanligaste synfel nedan. Har du fler frågor eller vill boka tid för undersökning är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade.

Närsynthet

Närsynthet (myopi) är ett synfel där man ser bra på nära håll men dåligt på avstånd. Man brukar säga att ögats brytkraft är för starkt i förhållande till ögats längd eller att hornhinnan är för krökt. Detta innebär att ljusstrålarna som ska hamna på näthinnan för att en skarp bild skall uppstå hamnar framför och man ser suddigt. Närsyntheten korrigeras genom att sätta en minuslins framför ögat som får ljusstrålarna att sammanfalla till en punkt på näthinnan och man ser skarpt.

Ljusstrålarna i ett närsynt öga sammanfaller framför näthinnan och man ser oskarpt. Sätter man en minuslins framför sammanfaller strålarna på näthinnan och man får en skarp bild.

Närsynthet

Ljusstrålarna i ett närsynt öga sammanfaller framför näthinnan och man ser oskarpt.

Närsynthet med lins

Sätter man en minuslins framför sammanfaller strålarna på näthinnan och man får en skarp bild.

Översynthet

Översynthet (hyperopi) är ett synfel när man upplever dåligt seende både på avstånd och nära håll. Man brukar säga att ögats brytkraft är för svagt i förhållande till ögats längd eller att hornhinnan är för platt. Yngre människor klarar ofta själva att kompensera lätt översynthet och ändå se relativt bra då de har förmågan att ackommodera. När man ackommoderar spänner man ögonmuskulaturen så att skarpt seende uppnås. Ackommodationen innebär en väldig anspänning på ögonmuskulaturen som brukar leda till huvudvärk och trötthet. Dessa symptom försvinner när man korrigerar synfelet med hjälp av en pluslins framför ögat som får ljusstrålarna att sammanfalla till en punkt.

Det är viktigt att upptäcka kraftig översynthet hos barn tidigt och korrigera genom glasögon, annars kan synutvecklingen påverkas negativt vilket kan leda till skelning.

Ljusstrålarna i ett översynt öga sammanfaller bakom näthinnan och man ser oskarpt. Sätter man en pluslins framför ögat sammanfaller strålarna på näthinnan och man får en skarp bild.

Översynthet

Ljusstrålarna i ett översynt öga sammanfaller bakom näthinnan och man ser oskarpt.

Översynthet med lins

Sätter man en pluslins framför ögat sammanfaller strålarna på näthinnan och man får en skarp bild.

Astigmatism

Astigmatism innebär att hornhinnan, den yttersta delen, är oregelbunden eller asfärisk. Ögat har inte samma brytkraft i alla vinklar vilket gör att man behöver olika styrkor i olika snitt.

När man har astigmatism ser man ofta dåligt på både avstånd och nära håll och det förekommer ofta i kombination med närsynthet eller översynthet.

Åldersynthet

När man är presbyop eller åldersynt har ögat svårt att ställa om skärpan från långt till nära håll. Detta beror på att linsen i ögat stelnar och kan därför inte längre fokusera på olika håll. Man kan inte längre ackommodera utan behöver hjälp av läsglasögon. Detta brukar för de flesta hända i fyrtioårsåldern. Presbyopi kan korrigeras genom läsglasögon, progressiva glasögon, kontaktlinser och Orto-K.