Undersökningar

För oss på optiker Branning är det en självklarhet att ta hand om dina ögon på bästa sätt. Undersökningen av synen och ögonen är det primära för att kunna göra ett par bra glasögon eller kontaktlinser. När du som kund lämnar optiker Branning ska du ha fått en ordentlig genomgång av din syn och dess hälsa. Våra optiker har av socialstyrelsen godkänd legitimation. Optiker Branning är det enda optikerföretaget i Lund med kvalitetssäkring enligt ISO 9001:2008 utfärdat av DNV. Vi är naturligtvis också certifierade enligt Optikerförbundets Kvalitetsnorm. Allt detta för våra kunders säkerhet och trygghet.

Läs mer om våra undersökningar nedan. Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

 

Kommentarer inaktiverade.

Ögonhälsoundersökning

Vi har länge kunnat förbättra din syn. Nu vill vi hjälpa dig behålla den.

Att gå på hälsoundersökning är en självklarhet för de flesta av oss. Att gå på en ögonhälsoundersökning borde vara lika självklart. Därför har vi hos optiker Branning investerat i avancerad apparatur och utbildning för att kunna hjälpa våra kunder med detta.

Minst 500 000 personer i Sverige bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna – åldersförändringar i gula fläcken eller glaukom (grön starr). De stora riskgrupperna är äldre och diabetiker, men har man någon i sin familj eller släkt som drabbats av någon av ovanstående ögonsjukdomar bör man vara uppmärksam. Det kan vara ärftligt.

Hos oss kan man göra en ögonhälsoundersökning för att upptäcka problem på ett tidigt stadium. Ju tidigare man hittar sjukdomarna, ju tidigare kan behandling sättas in och förhindra synnedsättning.

Hur går ögonhälsoundersökningen till?

Optikern går igenom din synhistorik och gör först en normal synundersökning. Därefter mäter man ögats tryck och gör en synfältsundersökning. Slutligen tar vi bilder med hjälp av en avancerad ögonbottenkamera på ögats näthinna. Detta ger en mycket god bild av patientens ögonstatus. Bilder och mätningar granskas och bedöms av en specialiserad ögonläkare. Om resultatet av undersökningen visar på förändringar får du en remiss till ögonläkare för ytterligare utredning och behandling.

Välkommen att boka tid för ögonhälsoundersökning hos oss.

Undersökningen kostar 1295 kr

Synundersökning

Hos oss utförs alla undersökningar av legitimerade optiker. För oss är det viktigt att vi kan ta hand om dina ögon på bästa möjliga sätt, därför är vi dessutom utbildade i synsvagsteknik och arbetsmedicin.

En fullständig synundersökning har många olika delmoment som alla är lika viktiga för att kunna fastställa vilka behov man har. Vi går noga igenom anamnesen, gör en problemanalys, kollar samsyn, okulomotorisk balans och refraktiv status som till slut ska anpassas efter de egna personliga förutsättningar man har. Med bästa möjliga synkorrektion går vi igenom vilka synlösningar som är bäst för dig. Eventuella symptom på underliggande ögonsjukdom skickas vidare genom remiss till ögonläkare för vidare undersökning.

Vi har ett nära samarbete med Lunds ögonklinik dit vi skickar remiss om det finns misstanke om underliggande sjukdom eller symtom som antyder att vidare undersökning bör göras.

Optiker Branning är det enda optikerföretaget i Lund med kvalitetssäkring enligt ISO 9001:9000 utfärdat av DNV (det Norske Veritas). Vi är naturligtvis också certifierade enligt Optikerförbundets Kvalitetsnorm. Allt för våra kunders säkerhet och trygghet.

Välkommen att boka tid för synundersökning hos oss.

Undersökningen kostar 595 kr

Kontaktlinskontroll

Det är extra viktigt att kontrollera ögonen som kontaktlinsbärare. Beroende på vilken linssort, hur ofta man använder linserna och ögonens status bestäms hur ofta kontrollerna skall ske.

Det händer mycket med ögonen som varken känns eller syns utan som upptäcks först när det är för sent. Överanvändning kan leda tid sårbildning på hornhinnan och förändringar under ögonlocken. Får inte hornhinnan tillräckligt med syre kan även kärl bildas i utkanten av hornhinnan på grund av syrebrist. Detta kan man inte se med blotta ögat utan måste ses i ett mikroskop.

Många av dessa problem kan ge komplikationer som leder till att kontaktlinsbärandet måste avbrytas en kortare eller längre period. Oftast är det en enkel ändring som krävs som att till exempel byta linsmaterial, linsvätska eller ändra linsdesign.

På undersökningen går vi igenom den refraktiva statusen, tittar på ögats alla yttre delar för att se så att linsen inte påverkat ögat. Allt detta kontrolleras noggrant vid varje kontaktlinsundersökning så att problem och komplikationer kan förebyggas.

Är du ny linskund hos oss vill vi att du har med dig uppgifter på de kontaktlinser du använder för tillfället såsom fabrikat samt styrkor.

Kontaktlinsundersökningen görs för att dina ögon ska må bra, se bra och har bästa möjliga komfort. Det vanligaste intervallet för kontroll av ögonen är 6-12 månader och är något man aldrig skall göra avkall på.

Välkommen att boka tid för kontaktlinsundersökning hos oss.

 

Undersökningen kostar 550 kr

Kontaktlinstillpassning

Om man aldrig haft kontaktlinser tidigare behöver man ta hänsyn till många olika parametrar för att få en heltäckande bild av synen och ögats status. Allt för att kunna ordinera rätt val av kontaktlins som ger de bästa förutsättningar för ett säkert kontaktlinsbärande.

Den legitimerade kontaktlinsoptikern gör först en grundlig synundersökning av dina ögon för att fastställa den refraktiva statusen. Förutom den optiska styrkan mäter vi hornhinnans radie och kurvatur. Vi tittar på ögonens status i ett ophtalmoskop, bedömer kvaliteten på tårvätskan och ser så ögonen mår bra och klarar av kontaktlinser.

Därefter går vi igenom dina behov och hur du vill använda kontaktlinserna, hur du upplever din synsituation i dag, dina arbetsförhållanden och dina förväntningar.

När vi gemensamt kommit fram till vilken linssort och linsmaterial som passar dig bäst sätts en sådan kontaktlins på ögat. Kontaktlinsoptikern bedömer den initiala passformen och synskärpan. Ser det bra ut får man gå ut en stund med kontaktlinsen på så att man även kan känna komforten och linsen har då en möjlighet att stabilisera sig. Därefter bedöms åter linsens passform och rörelse på ögat tillsammans med synskärpan.

Ser allt bra ut sätts tid upp för att öva på att sätta i och ta ut kontaktlinserna tillsammans med hur de ska hanteras. God hygien och linshantering är A och O för att undvika infektioner i ögat.

Det är extra viktigt att kontrollera ögonen som kontaktlinsbärare med jämna mellanrum. Kontaktlinsundersökningen görs för att dina ögon ska må bra, se bra och har bästa möjliga komfort. Det vanligaste intervallet för kontroll av ögonen är sex till tolv månader, något man aldrig ska göra avkall på. Vi skickar alltid ut en kallelse när det är dags – allt för dina ögons säkerhet.

Välkommen att boka tid för kontaktlinstillpassning hos oss.

Undersökningen kostar 1295 kr

Syntest för körkort

Innan du kan börja övningsköra måste du kontrollera din syn. Vid syntest för körkort mäter vi din synskärpa med och utan glasögon och kontrollerar eventuella synfältsdefekter.

Ansökan om körkortstillstånd gör du hos Transportstyrelsen. Där får du en blankett hemskickad som heter Intyg om synprövning. Denna blanketten tar du med dig hit tillsammans med giltlig legitimation. Vi informerar om gällande synkrav och fyller i din blankett. På Trafikverkets hemsida kan du få mer information om de olika kraven för innehav av körkort.

Välkommen att boka tid för syntest för körkort hos oss.

Undersökningen kostar 175 kr

Synundersökning på barn

Från och med åtta års ålder är ditt barn välkommet till någon av våra legitimerade optiker för en synundersökning. Är barnet under åtta år ska synundersökningen alltid utföras av ögonläkare eftersom det krävs speciella metoder för att mäta synen på små barn.

Det kan vara svårt som förälder att veta om barnet har ett behov av glasögon. Därför rekommenderar vi regelbundna kontroller. Klagar barnet ofta på huvudvärk, kliar sig i ögonen, sitter nära tv:n eller har koncentrationssvårigheter vid läsning kan det vara en indikation på att barnet har visuella svårigheter.

Barnen kommer ofta till oss på rekommendation av skolsyster eller skolpsykolog om misstanke om dyslexi föreligger. En synundersökning är en viktig del i utredningen av barn med läs- och skrivsvårigheter. I dessa fall kan fler tester behöva göras för att analysera samsynsproblem och ögonmotorik. Vi har optiker med specialkompetens att ta hand om denna problematik. Vid behov skickas remiss för vidare utredning av ortoptist eller samsynsspecialist.

Vid tidbokning för synundersökning på barn med speciella behov vänligen ring och beställ tid till vår specialistoptiker Leg. optiker Helena Branning. Välkommen!

Undersökningen kostar 595 kr