Ögonsjukdomar

Minst 500 000 personer i Sverige bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna – AMD (åldersförändringar i gula fläcken), Glaukom (grön starr) och Katarakt (grå starr). De stora riskgrupperna är äldre men också personer med ärftlighet i familjen. Nedan kan du läsa lite grundläggande om dessa sjukdomar men även om Keratoconus, en hornhinnesjukdom som kräver specialtillpassade linser.

Kommentarer inaktiverade.

AMD

Åldersförändringar i macula (gula fläcken) eller AMD (Age-Related Macula Degeneration) är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över sextio år.

I macula har vi vårt detaljseende. Här finns endast tappar, synceller som är specialiserade på att urskilja detaljer. Det är tapparna vi använder för att känna igen någons ansikte, när vi läser eller kör bil. Förändringar i macula leder till att vårt detaljseende försämras. Åldersförändringar i macula tillhör det normala åldrandet men när det blir för omfattande eller om kärl börja växa upp under macula har man fått sjukdomen AMD.

Det finns två typer av AMD, torr och våt.

Den torra formen är vanligast och drabbar mellan åttiofem och nittio procent av de personer som får AMD.

Vid den torra formen samlas avfallsprodukter, så kallade drusen, i macula och påverkar syncellerna. Detta utvecklas oftast under flera år och till slut när syncellerna påverkas förlorar macula sin funktion och man börjar se dåligt. Personer med den torra typen upplever ofta små blinda fläckar i synfältet, tex så kan texten försvinna när man läser.

Den våta formen drabbar cirka tio till femton procent av de personer som får AMD och utvecklas oftast snabbt. Våt AMD orsakas av att sjukliga blodkärl bildas under macula. När kärlen läcker blod och vätska in i näthinnan leder det till att den centrala synen försämras. Personer med den våta formen upplever plötsligt att konturer blir förvrängda och linjer blir krokiga. När sjukdomen fortskrider blir detaljseendet allt sämre. Till slut kan man varken läsa eller se på tv.

Det är okänt vad som orsakar AMD, men den har en viss ärftlig faktor. Vet man med sig att sjukdomen finns hos släktingar är det viktigt att regelbundet kontrollera sin ögonhälsa. Rökning påverkar näthinnan och ett markant samband har upptäckts mellan AMD och patienter som röker.

Behandling

I dag finns ingen behandling för den torra formen. Den våta formen går att behandla om man upptäcker sjukdomen i tid. Behandlingen kan stabilisera synen och förhindra fortsatt synnedsättning. Därför är det viktigt att alltid söka hjälp hos optiker eller ögonläkare om man upplever en synförändring.

Ögonsjukdomar - AMD

Bilden till vänster visar hur en person med friska ögon ser medan bilden till höger visar hur en person med AMD ser.

 

KAN JAG GÖRA NÅGOT SJÄLV?

Ett av de första symptomen på våt AMD är krokseende, man upplever att raka föremål är krokiga. Testa dina ögon en gång i veckan genom att hålla för ett öga i taget och titta till exempel på en dörrkarm. Skulle du uppleva karmen som krokig tar du genast kontakt med ögonläkare.

Att äta en varierad kost med broccoli, blåbär, fet fisk och nötter varje dag ger ett bra skydd mot åldersrelaterade sjukdomar. Ett annat sätt för att förhindra eller för att mildra en redan skedd skada är att äta kosttillskott. Vi ger dig gärna råd!

Glaukom

Glaukom (grön starr) är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Det är en av de vanligaste orsakerna till försämrad syn hos äldre personer i västvärlden. Alla kan utveckla glaukom men ålder och ärftliga faktorer spelar in. Glaukom är många gånger förknippad med högt tryck, men i dag vet man att glaukom även kan uppträda vid normalt eller lågt ögontryck.

Öppenvinkelglaukom

Det finns olika typer av glaukom där den vanligaste kallas öppenvinkelglaukom och utgör nittiofem procent av alla fall. Denna form karakteriseras av att kammarvattnet som kontinuerligt produceras inne i ögat inte filtreras ut i den takt som den bildas, vilket gör att trycket i ögat stiger.

Glaukom har ett smygande förlopp och när man väl blir medveten om den är ofta redan synen påverkad. Det vanligaste symptomet är perifert synfältsbortfall. Det centrala synfältet, där man ser skarpast, drabbas sist. Ett annat symptom är att man kan uppleva halos (ljusfenomen) kring ljuspunkter, exempelvis gatlyktor och ljuslågor.

Trångvinkelglaukom

En ovanligare form av glaukom är trångvinkelglaukom, också kallad akut glaukom. Den har till skillnad från öppenvinkelglaukom ett snabbt förlopp och är ofta förknippad med stark smärta, dimsyn och illamående. Vid denna form av glaukom är det viktigt att snabbt uppsöka läkare och få behandling så att synen skadas så lite som möjligt.

Behandling

De skador som uppstått i ögat på grund av glaukom går inte att bota, därför är det viktigt att upptäcka sjukdomen i tid så att behandling kan sättas in så fort som möjligt för att bromsa förloppet och minska risken för synnedsättning. Det vanligaste är trycksänkande behandling med hjälp av ögondroppar. Skulle inte detta hjälpa kan man göra en trycksänkande laserbehandling eller operation.

Förebyggande

För dig som har glaukom i släkten är det extra viktigt att kontrollera dina ögon då ärftlighetsfaktorn är en ökad risk för att utveckla glaukom. För att kunna diagnostisera glaukom krävs flera olika mätningar som alla görs på vår ögonhälsoundersökning som sedan detaljgranskas av ögonläkare. Läs mer om ögonhälsoundersökning.

  1. Ögats tryck.
  2. Synfältsundersökning.
  3. Foto och granskning av synnerven.

Genom regelbundna ögonhälsoundersökningar kan man i ett tidigt stadium upptäcka sjukdomen och på så vis bromsa upp den.

Ring för ögonhälsoundersökning redan i dag – för dina ögons skull.

Ögonsjukdomar - Glaucom

Bilden till vänster visar hur en person med friska ögon ser medan bilden till höger visar hur en person med Glaucom ser.

Katarakt

Katarakt (grå starr) är en ögonsjukdom som innebär att ögats lins blir grumlig och man får sämre och suddigare syn. Sjukdomen är en åldersförändring och uppträder oftast hos personer över sextio år, men individer i alla åldrar kan drabbas. Debuterar sjukdomen i yngre åldrar kan det bero på långvarig behandling med kortison, skador på ögat, för mycket uv-ljus av solen eller sjukdomar som diabetes eller regnbågsinflammation (irit).

Vanliga symtom är:

  • Försämrad synskärpa, suddig eller dimmig syn, lässynen drabbas och du behöver mer ljus för att se.
  • Konturer och färger blir svagare.
  • Förändringar i färgseendet.
  • Bländningsbesvär.
  • Ljuskänslighet.
  • Dubbelseende.
  • Svårt med avståndsbedömning.

Behandling

Operation är i dag den enda behandling som finns tillgänglig och den innebär att man ersätter linsen i ögat med en konstgjord lins. De flesta upplever en stor förbättring av synen efter en gråstarroperation.

Ögonsjukdomar - Kataract

Bilden till vänster visar hur en person med friska ögon ser medan bilden till höger visar hur en person med kataract ser.

 

Keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom som påverkar hornhinnans (corneas) form så att den från att ha varit sfärisk blir konformad. Namnet keratokonus kommer från grekiskan, kera (horn) och conus (kon) och har varit känd sedan 1800-talet. Man vet inte idag säkert vad orsaken till Keratokonus är men har sett ett samband mellan keratokonus och personer med Downs syndrom och vid allergisk atopi.

Keratokonus debuterar oftast i tonåren och drabbar i de flesta fall båda ögonen. Sjukdomen är vanligare hos män än kvinnor. Det är en kronisk ögonsjukdom men kan stanna upp i sin utveckling. Den största förändringen sker upp till 35-40 års ålder därefter brukar sjukdomen stabiliseras.

Symtom på sjukdomen brukar vara nedsatt synskärpa med glasögon på både nära och avstånd. Man kan uppleva monokulär diplopi (dubbelseende på ett öga i taget), sämre kontrast och mörkerseende. Typiskt seende för en person med keratokonus är optiska förvrängningar. Ett objekt upplevs oftast som flera.

Keratokonus korrigeras med stabila kontaktlinser. Den stabila linsen bildar en artificiell sfärisk hornhinna som kompenserar den oregelbundna hornhinnan. Detta fungerar oftast väldigt bra men när man inte längre kan får upp synskärpan kan en hornhinnetransplantation vara enda möjligheten.

En behandling som blir mer och mer vanlig i de tidiga stadie av keratokonus är crosslinking. Denna behandling går ut på att man stabiliserar bindväven (fibrillerna) i den mjuka hornhinnan genom att droppa riboflavin (ett B-vitamin) på den och sedan belysa den med ultraviolett ljus. På detta sätt kan man bromsa upp förtunningsprocessen genom att hornhinnan blir starkare.

Hos Optiker Branning är vi specialutbildade i att tillpassa linser till keratoconus och har många års erfarenhet av detta. Vi följer noga med utvecklingen och testar hela tiden nya produkter som utvecklas för ett bättre, stabilare och mer komfortabelt seende. Vi har ett nära sammarbete med specialister runt om i Norden och jobbar mycket med Optometrist Esben Sörensen med lång erfarenhet inom kontaktlinser.  Esben har startat ett företag som specialiserar sig inom specialtillpassning av kontaktlinser bla till personer med ögonsjukdomar. Vill du veta mer är du välkommen att tala med våra kontaktlins specialister Leg.Optiker Helena Branning eller Leg.Optiker Johan Ryberg.

 

Öga vid keratokonos

Ögat till vänster visar hur ett normalt öga ser ut, medan ögat till höger visar ett öga med keratokonos.

Keratokonos

Bilden till vänster illustrerar ett A sett av en person med normalt seende, medan den högra bilden visar typiska förvrängningar vid keratoconus.